pasiausti

pasiausti
2 pasiaũsti, pasiaũdžia, pàsiaudė intr. 1. paošti, pašniokšti: Ten ir pušelė man pasiaudžia, ir epušė pašlamena lapais . 2. pagausti: Groja vargonai pasiausdamì Kp. \ siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pasiausti — pasiaũsti vksm. Po skvernù vai̇̃ką pasiaũsiu, kad nesulýtų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pašiaušti — pašiáušti vksm. Mergáitė àtvertė nuo kaktõs pláukus ir pašiáušė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasiausti — 1 pasiaũsti, pasiaũčia (pàsiaučia), pàsiautė Rtr, DŽ1; N, L 1. tr. parišti, pavilkti po apačia: Reikėjo pasiaũsti kailinukus po burnosu Up. Skepetą pasiaũčia ana po kailiniais J. | refl. tr. Š, Brž: Ar pasìsiautei kailinukus į apačią? Up.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašiaušti — tr. 1. SD164, Sut, I, N, LL100, DŽ, NdŽ pastatyti, pakelti aukštyn (plaukus, plunksnas), kad būtų pasipūtę, papurę: Ana savo plaukus atvers nuo kaktos ir pašiaũš J. Plaukus pašiaušė kaip triušis Ms. Kačiokas baisiai išlenkė savo kuprą, pašiaušė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsišiaušti — Rtr, KŽ 1. žr. pašiaušti 1 (refl.): Pamatėm – atskrenda arklys išsišiaušęs, kai vėjas lekia LKT223(Jon). 2. išsikelti, iškaužoti: Pavydau sviestą raugtinalė[je] išsišiaušusį – o buvo sukirmėjęs, dėl to ir išsišiaušė Šts. 3. prk. praleisti kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiautimas — pasiautìmas sm. (2) 1. → 1 pasiausti 6: Vienu rankos pasiautimù tris [vyrus] parmušė Ds. 2. RtŽ, Rš vienu siautimu nusiaustų grūdų kiekis (apie trečdalis sieto, rėčio): Paberk bent du pasiautimù miežių, tai pasidirbsim kruopų Užp. Rugių liko… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišiaušt — prišiaušti tr. 1. NdŽ daug pašiaušti (plaukų). 2. iškelti, išpūsti: Prišiauštas (iškaužojęs) sviestas lig dangčio Šts. 3. NdŽ prk. priešiškai nuteikti. šiaušti; atšiaušti; išsišiaušt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkulti — apkùlti, àpkulia (apìkulia), apkūlė K, Š 1. tr. ne visai ar ne viską, didumą iškulti: Einam, kūlinius apkùlsme Sdk. Jau ant vieno šono ir apkūlėm klojimą Alv. Miežius apikulu SD235. Apkūliau sykį klojimą J. Šita mašina javus tik àpkulia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”